புதன், 16 நவம்பர், 2016

விட்டு விடுதலையாகி...


அன்பின் சக்திக்கு..
நீ பிறக்காதற்கு முன்பிருந்தும்,
உன் அம்மாவை பார்ப்பதற்கு
முன்பே நான் சிகரெட் குடிக்கத்தொடங்கி விட்டேன்..

சனி, 12 நவம்பர், 2016

ஒழிஞ்சா என்ன?...

அன்பின் மோடி அவர்களுக்கு,

நான் நலமாயில்லை.
தாங்கள் நலமாய் இருப்பீர்கள் என்ற அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கையுடன் நான்.நிற்க.