ஞாயிறு, 27 செப்டம்பர், 2015

சின்னவள் சிரிக்கிறாள்..

வீட்டின் கூடம் தாண்டி விளையாடித்திரிந்தோம்.

சிட்டுக்குருவிகள் வீட்டுக்குள்கூடுகட்டும்

ஒரு நாளும் வீட்டுக்குள் படுத்ததில்லை
வீதி எங்கள் பள்ளியறை.

சனி, 26 செப்டம்பர், 2015

மனுசப்பயலே....

நெஞ்சில் கைவைத்து சொல்லுங்கள்...இரண்டு கைபேசி வைத்திருக்கின்றீர்களா...ATM இயந்திரத்தில் பணமெடுத்துவிட்டு அதற்கான ரசீதை கசக்கிப்போட்டு விடுகின்றீர்களா...புகைக்கின்றீர்களா...

பெண்ணின் பெருந்தக்க...

இறைவன் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பதாலும் அடிக்கடி தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் போய்விடுவதாலும்.. தன்னுடைய பணிகளை பார்த்துக்கொள்ள

கையளவு உலகம்

கையளவு உலகம்

கால்ச்சட்டை எந்நேரமும் கழன்றுவிழத்துடிக்கும் பருவத்தில் பக்கத்துவீட்டு அண்ணன் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வந்தார். அண்ணனிடம் ஒரு