வியாழன், 19 ஜனவரி, 2017

இடையில ரெண்டு கதை..

1.ரொம்ப முன்னாடி..

முன்னாடி ஒரு காலத்துல..
ஆகா..ஆரம்பிச்சுட்டாண்டான்னு கிளம்பிறாதீக...

செவ்வாய், 17 ஜனவரி, 2017

கண்ணிலே...கலைவண்ணம் கண்டார்..பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம்..இதோ இந்த சின்ன மாவட்டத்தில் தான்..

பல கழுதை வயசும் ஆயிடுச்சு..

வெள்ளி, 13 ஜனவரி, 2017

விசில் பொங்கல்..

ஆராயிப் பாட்டி
ஆவாரம்பூ
கட்டொன்று
ஐந்துரூபாயென
விற்றுக்கொண்டிருந்தார்..

செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2017

வலையில் விரியும் கதைப்பூக்கள்

அன்பின் சக்திக்கு..
வலைப்பூ உலகில் வந்து வருடமானாலும் என் தளம் தாண்டி மற்ற தளங்களில் அதிகம் உலவியதில்லை..

புதன், 4 ஜனவரி, 2017

செவ்வாய், 3 ஜனவரி, 2017

உயிரிருந்தும்...

அன்பின் சக்திக்கு,

புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
வாழ்த்துகள் யாவும் இங்கே சம்பிரதாயத்துக்குத்தான்.